קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים
תוצאות חיפוש - Belarus


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 193)
1. Eska Starobinets (עץ אחר)
2. Eska Starobinets (עץ אחר)
3. Geshel Starobinets (עץ אחר)
4. Girsh Starobinets (עץ אחר)
5. Rokha Starobinets (עץ אחר)
6. Sendlia Starobinets (עץ אחר)
7. Shimka Starobinets (עץ אחר)
8. אפרים Starobinets (עץ אחר)
9. בריינה Starobinets (עץ אחר)
10. בריינה Starobinets (עץ אחר)
11. דוד Starobinets (עץ אחר)
12. דוד Starobinets (עץ אחר)
13. הדסה Astrakhan Starobinets (עץ אחר)
14. זושא Starobinets (עץ אחר)
15. חיים Starobinets (עץ אחר)
16. יעקב Starobinets (עץ אחר)
17. יעקב Starobinets (עץ אחר)
18. יצחק Starobinets (עץ אחר)
19. לייב Starobinets (עץ אחר)
20. לייב Starobinets (עץ אחר)
21. לייב Starobinets (עץ אחר)
22. משה Starobinets (עץ אחר)
23. משה Starobinets (עץ אחר)
24. נחמה Starobinets (עץ אחר)
25. רייזא Starobinets (עץ אחר)
26. שמואל Starobinets (עץ אחר)
27. חיים אוירבוך
28. צפורה ציפא (ריבלין) אורנשטיין (עץ אחר)
29. צפורה ציפא ביחווער (עץ אחר)
30. שיינא קריינדל סוניה (זלדוביץ') ביקלס (עץ אחר)
31. משה יעקב אלטר בנזימן (עץ אחר)
32. שלמה זלמן בנזימן (עץ אחר)
33. בן-ציון ברלין (עץ אחר)
34. פרופ' חיים ברלין (עץ אחר)
35. רחל ברלין (עץ אחר)
36. ר' מנחם שלמה גארדאן (עץ אחר)
37. גודה (עץ אחר)
38. פשא (מאלין) גרופמן (עץ אחר)
39. הרב בנימין דיסקין (עץ אחר)
40. הרב משה יהושע יהודה ליב (המהרי"ל) דיסקין (עץ אחר)
41. אליהו ישעיהו (אלה-יוטע) הומינר
42. בריינה רבקה (זלדוביץ') הומינר
43. הרב ישעיה הומינר (עץ אחר)
44. הרב שמואל מיכל הומינר
45. חיים ברוך הומינר (עץ אחר)
46. רחל (פÌÆקÇץ') הומינר
47. הגאון ר' יוסף גרשון הורוביץ (עץ אחר)
48. מיכאל שימי הורוויץ (עץ אחר)
49. ברטה (זלדוביץ') הלפרין (עץ אחר)
50. יוסף דוב הלפרין (עץ אחר)
51. הרב אליהו וינשטיין (עץ אחר)
52. נחמן דב זוסמן (עץ אחר)
53. ברכה (מאלין) זיסרמן (עץ אחר)
54. הרב ברוך יעקב זיסרמן (עץ אחר)
55. הר' חיים יהושע אלי' אברהם הלוי זלדוביץ (עץ אחר)
56. Berko Gisev זלדוביץ' (עץ אחר)
57. Gisia זזלדוביץ' זלדוביץ' (עץ אחר)
58. Mikhlia זלדוביץ' (עץ אחר)
59. Rokha זלדוביץ' (עץ אחר)
60. Stera זלדוביץ' (עץ אחר)
61. אליהו הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
62. אליעזר הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
63. אליעזר הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
64. בער הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
65. בתיה זלדוביץ' (עץ אחר)
66. דבורה זלדוביץ' (עץ אחר)
67. דוד הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
68. דינה זלדוביץ' (עץ אחר)
69. דרוזניה זלדוביץ' (עץ אחר)
70. זאב וואלף הלוי זעלדאוויץ זלדוביץ' (עץ אחר)
71. זלדה זלדוביץ' (עץ אחר)
72. זלדה זלדוביץ' (עץ אחר)
73. זלדה זלדוביץ' (עץ אחר)
74. חיה זלדוביץ' (עץ אחר)
75. חיה זלדוביץ' (עץ אחר)
76. חיים יצחק איזידור איצ'ע הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
77. חנה זלדוביץ' (עץ אחר)
78. יהושע (Ovsei) הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
79. יסכה זלדוביץ' (עץ אחר)
80. יסכה זלדוביץ' (עץ אחר)
81. יעקב Borisowitz Zeldovich הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
82. יעקב הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
83. לייב הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
84. מאיר הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
85. מאיר הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
86. מיכאל הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
87. מינקא זלדוביץ' (עץ אחר)
88. משה זלדוביץ' (עץ אחר)
89. משה אהרון הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
90. משה הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
91. נחום הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
92. עזריאל הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
93. פייביש הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
94. פייגא Borukhovna זלדוביץ' (עץ אחר)
95. ציפא זלדוביץ' (עץ אחר)
96. ר' אליהו הלוי זעלדאוויץ זלדוביץ' (עץ אחר)
97. ר' דוד הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
98. ר' יהושע הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
99. ראשע (ריבלין) זלדוביץ' (עץ אחר)
100. שמואל הלוי זעלדאוויץ זלדוביץ' (עץ אחר)
101. אסתר אמה (הורוויץ) זמורה (עץ אחר)
102. הרב חיים אברהם טורצ'ין (עץ אחר)
103. הרב יצחק זאב יאדלר (עץ אחר)
104. הרב חיים משה ילובסקי (עץ אחר)
105. שרה דילאון כהן (עץ אחר)
106. הרב זליג ליב (לייבוביץ - ר' ליב טודרוס'ס) לוין (עץ אחר)
107. רבי טודרוס ליבוביץ' (עץ אחר)
108. מינא לאה (מינקה) (ריבלין) לעוי (עץ אחר)
109. ראשע דרייזע (ריבלין) לעוי (עץ אחר)
110. אסתר רבקה (שץ) מאלין (עץ אחר)
111. אסתר רבקה הי"ד מאלין (עץ אחר)
112. אשר אוסקר הי"ד מאלין (עץ אחר)
113. הרב אברהם משה הי"ד מאלין (עץ אחר)
114. הרב איסר יהודה הי"ד מאלין (עץ אחר)
115. הרב דובער (בערל) הי"ד מאלין (עץ אחר)
116. הרב יוסף שרגא מאלין (עץ אחר)
117. הרב נחמיה מאלין (עץ אחר)
118. הרב צבי הירש הי"ד מאלין (עץ אחר)
119. הרב רפאל משה מאיר אייזיק מאלין (עץ אחר)
120. הרב שאול צבי (הרשקו) מאלין (עץ אחר)
121. הרב שאול שמחה הי"ד מאלין (עץ אחר)
122. חיה הי"ד מאלין (עץ אחר)
123. חיים שמחה הי"ד מאלין (עץ אחר)
124. חנה (זיסרמן) מאלין (עץ אחר)
125. נחמה מאלין (עץ אחר)
126. נחמיה מאלין (עץ אחר)
127. רבנו איסר יהודה מאלין (עץ אחר)
128. רבנו נחמיה מאלין (עץ אחר)
129. רבנו אברהם שמחה מאמציסלאוו (עץ אחר)
130. הרב שלמה זלמן מבריסק (עץ אחר)
131. מיכלה (ריבלין) מעביל (עץ אחר)
132. פראדיל משה (עץ אחר)
133. רבנו משה (עץ אחר)
134. אברהם צבי (זיסרמן) נעמני (עץ אחר)
135. עלקא דרייז'ע נעמני (עץ אחר)
136. אלתר חיים יצחק הלוי סגל (עץ אחר)
137. ר' יעקב כולי סלונים (עץ אחר)
138. הענע (ריבלין) סענדערס (עץ אחר)
139. ר' שמחה עטינגר (עץ אחר)
140. הרב יחיאל מיכל הלוי עפשטיין (עץ אחר)
141. ראדיל עפשטיין (עץ אחר)
142. הרב שלמה זלמן (פנס שלמה) פינס (עץ אחר)
143. הרב שמחה פינס (עץ אחר)
144. מאיר יוסף פינס (עץ אחר)
145. ר' ראובן דובער הי"ד פינס (עץ אחר)
146. שרה (זלדוביץ') פינס (עץ אחר)
147. חיה (הומינר) פראסט-הריס
148. יוסף אלחנן פרידמן (עץ אחר)
149. ציפורה קמינסקי פרלמן (עץ אחר)
150. ראשע קאליר (עץ אחר)
151. אברהם הי"ד קודנר (עץ אחר)
152. אליעזר חיים הי"ד קודנר (עץ אחר)
153. הרב שמואל אריה ליב הי"ד קודנר (עץ אחר)
154. מאיר יוסף הי"ד קודנר (עץ אחר)
155. מרים הי''ד (מאלין) קודנר (עץ אחר)
156. חיה צביה (ריבלין) קורפו (עץ אחר)
157. דוד קלצ'וק (עץ אחר)
158. הרב משפייה ר' חיים דוב קנטור (עץ אחר)
159. ר' שלמה קנטור (עץ אחר)
160. שרה הינדה ש''ץ פינסק (ש''ץ) קנטור (עץ אחר)
161. Owsey לייב רבינוביץ (עץ אחר)
162. אברהם רבינוביץ (עץ אחר)
163. אסתר Meerovna (זלדוביץ') רבינוביץ (עץ אחר)
164. יצחק יעקב רבינוביץ (עץ אחר)
165. שיינא רוחלה (מאלין) רוטפלד (עץ אחר)
166. גודה (הלפרין) רטנר (עץ אחר)
167. שרה (זלדוביץ') רטנר (עץ אחר)
168. הרב אליהו יוסף ריבלין (עץ אחר)
169. הרב אליהו יוסף פלאטקעס ריבלין (עץ אחר)
170. הרב בנימין ריבלין (עץ אחר)
171. הרב זלמן חיים ריבלין (עץ אחר)
172. הרב יוסף יואל ריבלין (עץ אחר)
173. הרב יצחק אייזיק ריבלין (עץ אחר)
174. הרב יצחק צבי ריבלין (עץ אחר)
175. הרב שלמה זלמן ריבלין (עץ אחר)
176. חיה ראשה ריבלין (עץ אחר)
177. יוכבד (רשקעס) רסקין ריבלין (עץ אחר)
178. יוכבד שפרה מרים שפירא ריבלין (עץ אחר)
179. ר' אברהם בנימין ריבלין (עץ אחר)
180. ר' אליהו יהושע ריבלין (עץ אחר)
181. ר' יוסף יהושע (יושעה) ריבלין (עץ אחר)
182. רבי אליהו ריבלין (עץ אחר)
183. רבי בנימין ריבלין (עץ אחר)
184. רבי הלל ריבלין (עץ אחר)
185. רבי משה מגיד ריבלין (עץ אחר)
186. רבי שלמה זלמן ריבלין (עץ אחר)
187. שרה ריבליס (עץ אחר)
188. אסתר (פינס) רפאפורט (עץ אחר)
189. הרב יוסף צבי (שטניצקי) שאטין
190. חנה ראדיל (הומינר) שטרן
191. ברכה (קנטור) שכטר (עץ אחר)
192. הגאון ר' רפאל שפירא (עץ אחר)
193. חנה רבקה (פינס) שפירא (עץ אחר)
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.