קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים
תוצאות חיפוש - Lithuania


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 58)
1. שרה Steinhauer White (עץ אחר)
2. הרב יוסף צבי אהרונסון (עץ אחר)
3. חיה שרה אידה איזיקסאן אהרונסון (עץ אחר)
4. עטקע (קרישבסקי) אייזנער (עץ אחר)
5. הרב יוסף בורובסקי (עץ אחר)
6. רעיה וינר בורשטיין (עץ אחר)
7. שלמה שרגא בלוך (עץ אחר)
8. זאב בליצקי (עץ אחר)
9. אריה ליב ברבמן (עץ אחר)
10. הרב אוריה ברוידא (עץ אחר)
11. יעקב מנחם מענדל גורסד
12. ציפא ציפורה ראשא (הלוי) הומינר
13. הרב יוסף צבי הלוי (עץ אחר)
14. הרב אליהו וינשטיין (עץ אחר)
15. רעיה פומפינסקי וינשטיין (עץ אחר)
16. ישראל משה זיידל (עץ אחר)
17. אייגע (רבינוביץ') זיידל-פרידמן (עץ אחר)
18. ר' צבי הרש זיידל-פרידמן (עץ אחר)
19. הרב אברהם זילברמן (עץ אחר)
20. ר' שכנא זילברמן (עץ אחר)
21. דינה ווידמן זילברשטיין (עץ אחר)
22. יוסף חנני (עץ אחר)
23. הרב יצחק זאב יאדלר (עץ אחר)
24. דבורה (קרמר) יוסף (עץ אחר)
25. גדליה ליפא כהן (עץ אחר)
26. פנינה הירשוביץ כהנא-שפירא (עץ אחר)
27. ינטה מטלה זאמט לוין (עץ אחר)
28. ציפק'ה יונה Jovchelovich לוין (עץ אחר)
29. צפורה חנה (שפירא) לוין (עץ אחר)
30. רבי צבי הירש ריבלין מוילנא (עץ אחר)
31. הגאון ר' אריה ליב ליבלי שפירא מקובנא (עץ אחר)
32. יוסף עמיצור (עץ אחר)
33. חנה פינס (עץ אחר)
34. גיטה מלכה (שפירא) פראנק (עץ אחר)
35. הרב זאב (וועלוול) פראנק (עץ אחר)
36. הרב צבי פסח פראנק (עץ אחר)
37. אברהם צימרמן (עץ אחר)
38. הרב שלמה זלמן קוק (עץ אחר)
39. הרב ישראל יצחק קלמנוביץ' (עץ אחר)
40. הרב אליהו חסיד מוילנא קרמר (עץ אחר)
41. זלמן סנדר קרמרמן (עץ אחר)
42. הגאון ר' אליהו ראם (עץ אחר)
43. הגאון ר' יונה ראם (עץ אחר)
44. גיטל רבינוביץ' (עץ אחר)
45. ר' בצלאל רבינוביץ' (עץ אחר)
46. שיינא מלכה (שפירא) רלבג (עץ אחר)
47. הרב שלום נתן הירשוביץ רענן (עץ אחר)
48. גרטרוד גיטל פרייל שפירא (עץ אחר)
49. הרב אריה ליב שפירא (עץ אחר)
50. הרב דוד שפירא (עץ אחר)
51. הרב חיים יעקב שפירא (עץ אחר)
52. הרב משה שמואל שפירא (עץ אחר)
53. הרב נח חיים אברהם שפירא (עץ אחר)
54. הרב צבי יהודא שפירא
55. חיה לאה סטרלצר שפירא (עץ אחר)
56. נתן שפירא (עץ אחר)
57. ר' משולם זלמן שפירא (עץ אחר)
58. ר' שלמה יצחק שפירא
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.