קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים
תוצאות חיפוש - NY


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 279)
1. Daniel Robert Eichenwald (עץ אחר)
2. Michael Neal Eichenwald (עץ אחר)
3. Rolf Eduardo Eichenwald (עץ אחר)
4. Jason Lee Faerman (עץ אחר)
5. שמואל חיים (Ralph) גוט Gut (עץ אחר)
6. Morris Rapoport (עץ אחר)
7. זאב (וויליאם) אבנס
8. משה יהושע אהרונוב (עץ אחר)
9. הרב יוסף צבי אהרונסון (עץ אחר)
10. חיה שרה אידה איזיקסאן אהרונסון (עץ אחר)
11. מרדכי אליהו איגל (עץ אחר)
12. יוסף אייזנברג (עץ אחר)
13. אהרן איכנטל
14. שרה איסרוב (עץ אחר)
15. גליקי (שלזינגר) איצקוביץ (עץ אחר)
16. זלמן לייב איצקוביץ (עץ אחר)
17. הרב מרדכי אלטוסקי (עץ אחר)
18. יחזקאל אפל (עץ אחר)
19. זאב וולטר נורברט אפשטיין (עץ אחר)
20. איילה (שוורץ) ארליך
21. הרב ירחמיאל ברוך באייעווסקי (עץ אחר)
22. שרה ניסל (לבקוביץ) באש (עץ אחר)
23. מרגלית מינה מינדל (לודמיר) בוים (עץ אחר)
24. חיים יואל בינער (עץ אחר)
25. חנה ב. בינער (עץ אחר)
26. רחל בינער (עץ אחר)
27. שרה (גרינברג) בינער (עץ אחר)
28. יענטע (כ''ץ) ביקעל (עץ אחר)
29. אסתר לאה (הורוביץ) בלד
30. רפאל בלומנפלד (עץ אחר)
31. הנס הכהן בם (עץ אחר)
32. גל בנזימן (עץ אחר)
33. הילדה (ריבלין) בנזימן (עץ אחר)
34. מרים אסתר פרוינד בן-צבי (עץ אחר)
35. הרב אליעזר ברגמן (עץ אחר)
36. שרה רבקה רוקח ברגמן (עץ אחר)
37. רעיה סופי מילגרום-מרקר (מילגרום) בר-חי (עץ אחר)
38. דן בר-לי (עץ אחר)
39. אסתר אלזה יואל ברלין (עץ אחר)
40. רמה (קרלין) ברנשטיין
41. דבורה (גרינברג) גאלד (עץ אחר)
42. רבקה (ריבלין) גאס (עץ אחר)
43. אלי Elie גוט (עץ אחר)
44. חוה לאה (לילי) (גור-אריה) גוט (עץ אחר)
45. שלום גולדרינג (עץ אחר)
46. אפרים דוד גולשבסקי
47. Marianne Wilmersdoerffer גור-אריה (עץ אחר)
48. חנה (שניאורסון) גור-אריה (עץ אחר)
49. יעקב גלינסקי (עץ אחר)
50. קריינדל עטרה (פראגר) גלינסקי (עץ אחר)
51. אהרן הכהן גרינברג (עץ אחר)
52. זלאטא גרינברג (עץ אחר)
53. יואל משה הכהן גרינברג (עץ אחר)
54. יעקב פסח הכהן גרינברג (עץ אחר)
55. רחל בוקסבוים גרינברג (עץ אחר)
56. שמואל צבי הכהן גרינברג (עץ אחר)
57. שמעון דוב הכהן גרינברג (עץ אחר)
58. אליהו הומינר
59. הרב מנחם מענדל הומינר
60. הרב שלמה יהושע הומינר
61. יצחק הומינר
62. מושקא הומינר
63. מנחם מענדל הומינר
64. משה הומינר
65. נתן ישעיהו הלוי הורביץ (עץ אחר)
66. חיה פראדה שוורץ הורוביץ
67. חסא בריינה פרנקל הורוביץ
68. יהודה יום-טוב הורוביץ
69. יהושע שמחה הורוביץ
70. יחיאל מיכל זאב הורוביץ
71. ליבא הורוביץ
72. ליבע אהובה (שטרן) הורוביץ
73. מימי וייס הורוביץ
74. מרים אתל מלצר הורוביץ
75. שמואל הורוביץ
76. שרה אסתר רוזנר הורוביץ
77. מיכלה רובינשטיין הורוויץ
78. מנחם מנדל הורוויץ
79. רבי משה היילפרין (עץ אחר)
80. אלכסנדר סולומון הס (עץ אחר)
81. הרב יוסף יצחק הרליג
82. נחמה (הומינר) הרליג
83. לבנה הרשקוביץ
84. אשר וגנברג (עץ אחר)
85. חוה (שלזינגר) וובר (עץ אחר)
86. חנה (הומינר) וולוביק
87. אסתר לאה (לעווי) וולמן (עץ אחר)
88. סטנלי מורטון וולף (עץ אחר)
89. תלמה הרייט (פייט) וולף (עץ אחר)
90. חוה קורנגוט וייספיש (עץ אחר)
91. אברהם וילהלם (עץ אחר)
92. ישראל זאב וינפלד (עץ אחר)
93. הרב אליהו וינשטיין (עץ אחר)
94. עמית זהבי
95. נחמן דב זוסמן (עץ אחר)
96. בריינא ברוריה שוורץ זילברמן
97. ר' ברוך דוד הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
98. שמואל ציון זקס
99. שרה (הומינר) טאוגר
100. דוד דוב בערל טיברג (עץ אחר)
101. אודל (לבקוביץ) טיטלבוים
102. גדא טובה (קרישבסקי) יונגרייז (עץ אחר)
103. הרב אשר אנשיל יונגרייז (עץ אחר)
104. מח"ס ראש יוסף רבנו יוסף (עץ אחר)
105. פנינה פולי גרון ילון (עץ אחר)
106. טובה ראפ יעקבסון
107. אסתי בך ירושלמי
108. אברהם כ"ץ (עץ אחר)
109. אהרון כ"ץ (עץ אחר)
110. אלטע שרה כ"ץ (עץ אחר)
111. אשר אנשיל כ"ץ (עץ אחר)
112. יהודה לייב כ"ץ (עץ אחר)
113. יואל אברהם שלמה כ"ץ (עץ אחר)
114. יוסף שמואל כ"ץ (עץ אחר)
115. יעקב יצחק כ"ץ (עץ אחר)
116. פיגא כ"ץ (עץ אחר)
117. צבי כ"ץ (עץ אחר)
118. רחל כ"ץ (עץ אחר)
119. רחל כ"ץ (עץ אחר)
120. רפאל כ"ץ (עץ אחר)
121. שלום שמחה כ"ץ (עץ אחר)
122. שמעון דוב כ"ץ (עץ אחר)
123. הרב נחום כהן-לוין (עץ אחר)
124. אסתר רבקה (גרינברג) כ''ץ (עץ אחר)
125. אברהם רפאל לאבל (עץ אחר)
126. חנה ברכה לאבל (עץ אחר)
127. לוי יצחק לאבל (עץ אחר)
128. משה אריה לאבל (עץ אחר)
129. נעמי רבקה שטרן לאבל (עץ אחר)
130. שלמה לאבל (עץ אחר)
131. מנחם לאפפלער (עץ אחר)
132. שפרה (לבקוביץ) לאפפלער (עץ אחר)
133. זיסל לבקוביץ
134. חוה לבקוביץ
135. חיים יהודה יצחק לבקוביץ (עץ אחר)
136. חנה אידל (לאבל) לבקוביץ (עץ אחר)
137. יוכבד לבקוביץ
138. יוסף לבקוביץ
139. ישראל אברהם יצחק לבקוביץ
140. ישראל יעקב לבקוביץ (עץ אחר)
141. לאה לבקוביץ
142. מרדכי לבקוביץ (עץ אחר)
143. נחמן לבקוביץ
144. פעסל גיטל לבקוביץ (עץ אחר)
145. רבקה לבקוביץ
146. רוחמה חיה פייגה לבקוביץ
147. רחל לבקוביץ
148. שמואל לבקוביץ
149. שמעון לבקוביץ
150. אילן חיים לוין
151. גאולה בר-חמה לוין (עץ אחר)
152. דוד לוין (עץ אחר)
153. ישראל צבי לוין (עץ אחר)
154. אברהם יהודה לוינסקי
155. מיכל יהודית לוינסקי
156. בתיה רפפורט לונדין (עץ אחר)
157. שיינדל ווייס לוסטיגמן (עץ אחר)
158. גליה לוסין (עץ אחר)
159. משה ליבר (עץ אחר)
160. בנימין יהודה ליברמן
161. תהילה גולדה (הורוביץ) ליברמן
162. גישע (ריבלין) ליפשיץ (עץ אחר)
163. הרב צבי אריה לעווי (עץ אחר)
164. הרב רפאל משה מאיר אייזיק מאלין (עץ אחר)
165. לאה (גרינברג) מאנדעל (עץ אחר)
166. בנימין מוינשטר (עץ אחר)
167. הרב יעקב ליב מוינשטר (עץ אחר)
168. הרב מנחם מנדל מוריס
169. טויבע (לבקוביץ) מיטטלמן (עץ אחר)
170. יהושע אוסקר מילגרום (עץ אחר)
171. שרה אונגרישר מלין (עץ אחר)
172. הרב אלכסנדר (ביגעל) מלכיאל (עץ אחר)
173. אליהו אהרן מנישטר (עץ אחר)
174. הרב אורי מנישטר (עץ אחר)
175. לאה לילי (מוינשטר) מנישטר (עץ אחר)
176. מני מנישטר (עץ אחר)
177. שרה רייזל מעריל (לעוי) משיוב-משאיוף (עץ אחר)
178. רוחמה פיגא (גרינברג) נידערמאן (עץ אחר)
179. אלטע (שישא) ניומן (עץ אחר)
180. חוה לאה וייס סופר (עץ אחר)
181. רוזלין בובו (ריבלין) סטרובר (עץ אחר)
182. מירל (פאדריגאל) סינגר (עץ אחר)
183. רחל (בלומנפלד) סלוצקי (עץ אחר)
184. יאיר שמואל סנדר
185. צילה רוטנברג סנדר
186. זהבה (צוובנר) סנה (עץ אחר)
187. הווארד סקאר (עץ אחר)
188. אהרון פאדריגאל (עץ אחר)
189. אלטע חוה פאדריגאל (עץ אחר)
190. בן-ציון פאדריגאל (עץ אחר)
191. חיה שרה פאדריגאל (עץ אחר)
192. חנה פערל פייט פאדריגאל (עץ אחר)
193. יוכבד (גרינברג) פאדריגאל (עץ אחר)
194. שמעון דוב פאדריגאל (עץ אחר)
195. יהודה אריה ליב (לואיס) פוגל (עץ אחר)
196. שרה גיטל גרטרוד (גרטי) ברפמן פוגל (עץ אחר)
197. שמואל בן-ציון פוטרמילך (עץ אחר)
198. אהרון ישראל אברהם הלוי פולק (עץ אחר)
199. אליעזר זושא הלוי פולק (עץ אחר)
200. רחל פולק (עץ אחר)
201. שרה שיינדל (שלזינגר) פולק (עץ אחר)
202. חנה (אנה) (וייספיש) פייט (עץ אחר)
203. סטנלי פייט (עץ אחר)
204. רות הרייט קלוץ פייט (עץ אחר)
205. חיה שרה פרידריך פיליפ (עץ אחר)
206. שמואל יששכר פיליפ (עץ אחר)
207. חיה חנה (גרינברג) פלאהר (עץ אחר)
208. בנימין פפנהיים (עץ אחר)
209. שרה הינדא (לאבל) פראטאווין (עץ אחר)
210. חיה (יולוס) פרחי (עץ אחר)
211. רבקה טשרנה (לאבל) פרידלנדר (עץ אחר)
212. יהודה לייב פרנקל (עץ אחר)
213. אסתר מלכה פרנקנטל (עץ אחר)
214. רוחמה חיה (שלזינגר) פרקש (עץ אחר)
215. רחל פרקש (עץ אחר)
216. יצחק לייב צוובנר (עץ אחר)
217. מנחם צוובנר (עץ אחר)
218. פנחס מרדכי הלוי צימעט (עץ אחר)
219. רבקה אלרט קולירין (עץ אחר)
220. ברכה (בוני) (צוובנר) קופינסקי (עץ אחר)
221. בנימין משה קורץ (עץ אחר)
222. שירה נחמה קורץ (עץ אחר)
223. גבריאל יוסף קליגר
224. דביר אבנון קליין
225. הילית אבנון קליין
226. עדן קליפר
227. עמית קליפר
228. חיה מלכה (לאבל) קלמנוביץ (עץ אחר)
229. שמעון ישראל קנופלר (עץ אחר)
230. מינה שרה (לוין) קרושניבסקי (עץ אחר)
231. ר' שמעון דוב קרישבסקי (עץ אחר)
232. אסתר רבקה לוין ראם (עץ אחר)
233. הרב מרדכי רבינוביץ'
234. אריה רוזן (עץ אחר)
235. ליבי רוזנבלט
236. שחר רוזנבלט
237. ד"ר אליהו (אלי) רוזנברג (עץ אחר)
238. שרה גיטל (לאבל) רוזנברג (עץ אחר)
239. טובי (פאדריגאל) רוזנברגר (עץ אחר)
240. הרב משה רוטנברג (עץ אחר)
241. צבי יחזקאל הכהן רולניצקי (עץ אחר)
242. חיה ליפשיץ רופמן (עץ אחר)
243. אברהם (אייבי) ריבלין (עץ אחר)
244. בנימין יוליוס ריבלין (עץ אחר)
245. משה דוב ריבלין (עץ אחר)
246. שמואל דוד ריס (עץ אחר)
247. הרב שלום רקובסקי (עץ אחר)
248. פרומה לוין רקובסקי (עץ אחר)
249. אביגיל מאטל דרוק שודפסקי
250. אהובה שוורץ
251. איתן יוסף שוורץ
252. אמי שוורץ
253. דוד אריה שוורץ
254. זכריה שרגא שוורץ
255. יהודה גבריאל שוורץ
256. נפתלי צבי שוורץ
257. ר' יהוסף שוורץ (עץ אחר)
258. שלום שוורץ
259. שמואל אהרון שוורץ
260. שמואל עזרא שוורץ
261. אסתר פייגא (לאבל) שטיגליץ (עץ אחר)
262. חיה ברכה (לאבל) שטרן (עץ אחר)
263. ר' נפתלי הרץ שטרן (עץ אחר)
264. אהרון הלוי שישא (עץ אחר)
265. רוחמה פייגא שישא (עץ אחר)
266. רויזא בלומה (גרינברג) שישא (עץ אחר)
267. רחל שישא (עץ אחר)
268. שמואל בנימין הלוי שישא (עץ אחר)
269. שרה שושנה שישא (עץ אחר)
270. הרב המקובל יעקב גדליה שכטר (עץ אחר)
271. Avraham שלזינגר (עץ אחר)
272. אלטא ברכה (גרינברג) שלזינגר (עץ אחר)
273. ברוך שלזינגר (עץ אחר)
274. יואל שלזינגר (עץ אחר)
275. נעמי (בלומנפלד) שמר (עץ אחר)
276. אברהם שמואל הלוי שפיצר (עץ אחר)
277. סטיבן שפיצר (עץ אחר)
278. אילת ורשבסקי שפירא
279. משה יוסף הכהן שפירא
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.