קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים
תוצאות חיפוש - New York


חיפוש באילן היוחסין (נמצאו 206)
1. יחזקאל שמחה (צ'אק, צ'ארלס) לינדר (עץ אחר)
2. Daniel Robert Eichenwald (עץ אחר)
3. Michael Neal Eichenwald (עץ אחר)
4. Aaron Faerman (עץ אחר)
5. איילת אבנס
6. אריאלה (ברונשטיין) אבנס
7. יעל אבנס
8. ישעיהו (שעיה) אבנס
9. שלמה אבנס
10. עטיל פיגא (לוסטיגמן) אורגל (עץ אחר)
11. אברהם (אבי) אייכלר
12. דוד אייכלר
13. מרדכי נח (מוטי) אייכלר
14. פנינה (רוזנברג) אייכלר
15. שושנה חנה רייזל אייכלר
16. שלמה מאיר אייכלר
17. שרה איסרוב (עץ אחר)
18. חנה פייגא איצקוביץ (עץ אחר)
19. ישעיה איצקוביץ (עץ אחר)
20. איתמר אפק
21. ישעיה גבריאל (סטיב) ארוינג (עץ אחר)
22. הרב ירחמיאל ברוך באייעווסקי (עץ אחר)
23. טוהר אברג'יל בודניק (עץ אחר)
24. מרגלית מינה מינדל (לודמיר) בוים (עץ אחר)
25. רבקה ברונשטיין
26. שירה ברונשטיין
27. שמואל גולדשטיין (עץ אחר)
28. הדסה גולשבסקי
29. חיים מתתיהו זאב גולשבסקי
30. Marianne Wilmersdoerffer גור-אריה (עץ אחר)
31. איסר יהודה ג'ולס איגנץ גור-אריה (עץ אחר)
32. יעקב גור-אריה (עץ אחר)
33. רות רחל רגינה (שרייבר) גור-אריה (עץ אחר)
34. שניאור זלמן יצחק פול גור-אריה (עץ אחר)
35. מריסה ירס גיל (עץ אחר)
36. חיים שמעון גרוס (עץ אחר)
37. יואל גרוס (עץ אחר)
38. יוסף גרוס (עץ אחר)
39. ישראל הכהן גרוס (עץ אחר)
40. לאה גרוס (עץ אחר)
41. לאה גרוס (עץ אחר)
42. מינדא רויזא שווארץ גרוס (עץ אחר)
43. משה אליהו גרוס (עץ אחר)
44. פייגא גרוס (עץ אחר)
45. רבקה ברוין גרוס (עץ אחר)
46. רחל (לוסטיגמן) גרוס (עץ אחר)
47. שלום אליעזר גרוס (עץ אחר)
48. מיכאלה גרנית
49. נעמי גרנית
50. יוסף דסקל
51. מיכל דבורה דסקל
52. שושנה פערל דסקל
53. שירה פייגא (הורוביץ) דסקל
54. דניאל הדר
55. טליה מלכה הומינר
56. ליסה דרלביץ' הומינר
57. שרון הומינר
58. תרי תרצה רוזנפלד הומינר
59. אברהם יעקב הורוביץ
60. אהרן הורוביץ
61. ביילא אסתר ביניק הורוביץ
62. ברוך צבי הורוביץ
63. חיה הורוביץ
64. חיים דוב הורוביץ
65. יחיאל מיכל זאב הורוביץ
66. יחיאל מיכל זאב הורוביץ
67. מרים עטל הורוביץ
68. צארטיל הורוביץ
69. שמואל חיים הורוביץ
70. שרה אסתר רוזנר הורוביץ
71. מיכלה רובינשטיין הורוויץ
72. חיה שרה רבקה (הורוביץ) הרשקוביץ
73. יהושע השל וובר (עץ אחר)
74. בילא (לוסטיגמן) וורצברגר (עץ אחר)
75. נחמן ראובן וורצברגר (עץ אחר)
76. לאה (שולזינגר) וינמן
77. יואל ורצברגר
78. אליהו חיים זילברמן
79. אריאל מנחם מענדל זילברמן
80. לאה סול זילברמן
81. מאיר דוד זילברמן
82. שמואל ישראל זילברמן
83. Edyth A. Philips זלדוביץ (עץ אחר)
84. אסתר רחל אתלין מילר זלדוביץ (עץ אחר)
85. יהושע יעקב (Jakey) הלוי זלדוביץ (עץ אחר)
86. מאיר (מייק) הלוי זלדוביץ (עץ אחר)
87. מרק הלוי זלדוביץ (עץ אחר)
88. Sadie Seldowitz זלדוביץ זלדוביץ' (עץ אחר)
89. אנה רפקין זלדוביץ' (עץ אחר)
90. חיה גרוסמן זלדוביץ' (עץ אחר)
91. חיים יצחק איזידור איצ'ע הלוי זלדוביץ' (עץ אחר)
92. שלמה ישראל זלדוביץ' (עץ אחר)
93. שמואל ציון זקס
94. גאולה בת-עמי (שולזינגר) יופי
95. יצחק אלימלך כהן (עץ אחר)
96. אברהם רפאל לאבל (עץ אחר)
97. חנה ברכה לאבל (עץ אחר)
98. לוי יצחק לאבל (עץ אחר)
99. משה אריה לאבל (עץ אחר)
100. שלמה לאבל (עץ אחר)
101. מנחם לאפפלער (עץ אחר)
102. חנה אידל (לאבל) לבקוביץ (עץ אחר)
103. איילת דבורה לוין
104. טובה יעל (שודפסקי) לוין
105. טליה שושנה לוין
106. יעקב אריאל לוין
107. ישראל צבי לוין (עץ אחר)
108. תמימה רחל (הורוביץ) לוין
109. אורלי (לינדר) לוינסון (עץ אחר)
110. אברהם יעקב לוסטיגמן (עץ אחר)
111. אלעזר מנחם מנדל הלוי לוסטיגמן (עץ אחר)
112. אסתר ניישטאדט לוסטיגמן (עץ אחר)
113. בילא שרה לוסטיגמן (עץ אחר)
114. געלא ברגר לוסטיגמן (עץ אחר)
115. דוד צבי שלמה הלוי לוסטיגמן (עץ אחר)
116. חוה רעכיל לוסטיגמן (עץ אחר)
117. חיי שרה לוסטיגמן (עץ אחר)
118. יואל דוד הלוי לוסטיגמן (עץ אחר)
119. יואל הלוי לוסטיגמן (עץ אחר)
120. ישראל יצחק הלוי לוסטיגמן (עץ אחר)
121. ליבא רחל לוסטיגמן (עץ אחר)
122. מנוחה פינקל צפורה לוסטיגמן (עץ אחר)
123. משה שלום הלוי לוסטיגמן (עץ אחר)
124. סימא יוטא מענדלאוויטש לוסטיגמן (עץ אחר)
125. ציפורה גיטל לוסטיגמן (עץ אחר)
126. רבקה כרמל לוסטיגמן (עץ אחר)
127. רעכיל יערמיאש לוסטיגמן (עץ אחר)
128. שמואל הלוי לוסטיגמן (עץ אחר)
129. שמואל שמעלקא הלוי לוסטיגמן (עץ אחר)
130. שמעון נתן נטע הלוי לוסטיגמן (עץ אחר)
131. שמעון נתן נטע הלוי לוסטיגמן (עץ אחר)
132. אביגיל ליברמן
133. יהושע ליברמן
134. מנחם אהרון ליברמן
135. מרים אטל ליברמן
136. ארז טל (פול) ז"ל לינדר (עץ אחר)
137. אסתר מרים ברכה (לוסטיגמן) לנדו (עץ אחר)
138. בנימין לנדו (עץ אחר)
139. חנה יענטא (לוסטיגמן) לנדו (עץ אחר)
140. פנחס משה לנדו (עץ אחר)
141. אשר מרדכי לעבאוויטש (עץ אחר)
142. הרב אריה לייב מאלין (עץ אחר)
143. הרב יוסף אריה מאלין (עץ אחר)
144. מיכל שושנה מזור
145. נפתלי אהרן חיים (ארי) מזור
146. אליס זלדוביץ (זלדוביץ') מילר (עץ אחר)
147. מנחם מנדלסון (עץ אחר)
148. מני מנישטר (עץ אחר)
149. אורלי (הומינר) סלמה
150. גדליהו (ג'רלד-ג'רי) פוגל (עץ אחר)
151. יוסף בנימין (יוסי) פוגל (עץ אחר)
152. יעקב זאב (ג'ק) פוגל (עץ אחר)
153. חיה שרה פרידריך פיליפ (עץ אחר)
154. שרה הינדא (לאבל) פראטאווין (עץ אחר)
155. רבקה טשרנה (לאבל) פרידלנדר (עץ אחר)
156. דליה (וינמן) פרייד
157. לאה פרקש (עץ אחר)
158. מרדכי הרש פרקש (עץ אחר)
159. יצחק לייב צוובנר (עץ אחר)
160. דביר אבנון קליין
161. הילית אבנון קליין
162. חיה מלכה (לאבל) קלמנוביץ (עץ אחר)
163. חיה פייגא קנופלר (עץ אחר)
164. אהרון קפלן (עץ אחר)
165. אריה אליהו קפלן (עץ אחר)
166. יהושע קפלן (עץ אחר)
167. שמואל קפלן (עץ אחר)
168. שרית זהבה (שטרן) קפלן (עץ אחר)
169. טליה קרקובר
170. אסתר רבקה (לוין) ראם (עץ אחר)
171. אליהו צבי רוזנברג
172. ישראל רוזנברג
173. נתנאל רוזנברג
174. צפורה (יעקבסון) רוזנברג
175. שלמה מאיר רוזנברג
176. שני רידיקר רוזנברג
177. שרה גיטל (לאבל) רוזנברג (עץ אחר)
178. משה ריבלין (עץ אחר)
179. שמואל דוד ריס (עץ אחר)
180. ד"ר אבינעם שודפסקי
181. חנוך שודפסקי
182. ליאורה שודפסקי
183. מירל לאה (מונה) (הורוביץ) שוורץ
184. אסתר שולזינגר
185. דן חיים שולזינגר
186. יגאל שולזינגר
187. מיכל יהושע שולזינגר
188. עודד ציון שולזינגר
189. עמיאל שולזינגר
190. צפורה קהנוב שולזינגר
191. רינה שולזינגר-קרוננטל שולזינגר
192. אסתר פייגא (לאבל) שטיגליץ (עץ אחר)
193. חיה ברכה (לאבל) שטרן (עץ אחר)
194. יאיר שמואל שטרן (עץ אחר)
195. יונתן ישראל שטרן (עץ אחר)
196. יעקב משה שטרן (עץ אחר)
197. מיכאל דוב שטרן (עץ אחר)
198. רנדי נוורויץ שטרן (עץ אחר)
199. מרים נומרק שלו
200. אטל צביה שלזינגר (עץ אחר)
201. זאב וולף שלזינגר (עץ אחר)
202. שיינדל הינדא פרלשטיין שלזינגר (עץ אחר)
203. שמעון שלזינגר (עץ אחר)
204. סטיבן שפיצר (עץ אחר)
205. יעל (וינמן) שפירא
206. ראומה (אפק) ששון
ערים במאגר
1. Brooklyn, New York
2. Brooklyn, New-York
3. Cedarhurst, New York
4. Far Rockaway, New York
5. Manhattan, New York
6. Monsey, New York
7. New York
8. New York, New Yok
9. New York, New York
10. New York, NY
11. New-York
12. New-York, NY
13. New-York, NY, USA
14. Oceanside, New York
15. Queens, New York
16. Rochester, Monroe, New York
17. Rochester, New York
18. Wellsville, New York
19. Bronx, New York
21. Flushing, New York
29. עיתונאי של Neu Tog בNew York


חיפוש בקורות חיים


41 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
מספר המבקרים באתר עד כה
(11/9/2023) כה חשון ה'תשפ"ד עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון