קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים

ר' ישעיהו נחום הריס אזרחי
&
קיילה המבורגר אזרחי
זבולון אליהו אזרחי
לאה (אזרחי) מונזון
&
יוסף מונזון
אליקים מונזון
&
תמר מאושרה מונזון
אילת פסיה נטע (מונזון) בעז
&
ברכיהו בעז
אוריאל בעז
&
נעמי (גולדשטיין) בעז
מתן בעז
לביא בעז
עמית בעז
נעה בעז
ישורון בעז
&
אשתו בעז
בת בעז
יוסף מונזון
&
פרופ' תמר וולף מונזון
יאיר שמואל מונזון
שיר לאה שולמית מונזון
אריאל פנחס מונזון
אביתר אליקים מונזון
רונית (מונזון) בן-בסט
&
איל בן-בסט
שקד בן-בסט
אלון אליקים בן-בסט
ישעיהו נחום (שי) מונזון
&
יעל אריכא מונזון
בארי יצחק מונזון
אליה רעיה מונזון
איתמר יונתן מונזון
ענר מונזון
נטע מונזון
אלומה מונזון
אברהם מונזון
קיילה עופרה (מונזון) אבנון
&
שמואל (וינשטיין) אבנון
חגית (אבנון) קליין
&
צבי קליין
הילית אבנון קליין
דביר אבנון קליין
נעם יוסף אבנון
אסף אבנון
מרים רבקה (אזרחי) כהן
&
שמואל כהן
אברהם גולדשטיין
&
מרים רבקה (אזרחי) כהן
אלישבע (אזרחי) לדר
&
שמואל הי"ד לדר
קיילה (לדר) מרקסון
&
יחיאל יצחק מרקסון
שמואל מרדכי מרקסון
&
גיטל טובה חנה אנה אסתרזון מרקסון
אסתר מלכה מרקסון
נחמה מטל פלקסר
איילה פלקסר
אליעזר אביגדור מרקסון
&
רלה נוסבוים מרקסון
שרה מרקסון
חיה ראדא יהודית (מרקסון) שוירץ
&
? שוירץ
יחיאל מרקסון
שמחה בונים מרקסון
ישראל מרקסון
פייגא מינטשא מרקסון
פינחס מנחם מרקסון
מרים רבקה (אזרחי) כהן
&
אברהם גולדשטיין
לאה גולדה (מרקסון) שפירא
&
משה יוסף הכהן שפירא
ישראל אליהו הכהן שפירא
&
חנה שיינא צישינסקי שפירא
יהודה אריה לייב הכהן שפירא
רבקה חוה שפירא
אסתר מלכה שפירא
יצחק הכהן שפירא
יחיאל יצחק הכהן שפירא
&
ברכה פייגא אספיס שפירא
שמחה בונים הכהן שפירא
שרה חוה שפירא
מרדכי הכהן שפירא
נחמה זיסל שפירא
רפאל יעקב הכהן שפירא
&
שרה הרץ שפירא
אסתר מלכה (שפירא) מונטג
&
מרדכי חיים מונטג
פנחס מנחם הכהן שפירא
&
ברכה שטול שפירא
הערש צבי מיכל הכהן שפירא
רבקה מירל שפירא
רחל ברכה שפירא
שרה ליבה (מרקסון) ברסלר
&
חנניה ליפה ברסלר
יצחק מאיר ברסלר
יחיאל שמעון ברסלר
שמחה בונים ברסלר
חיים אריה ברסלר
אסתר מלכה ברסלר
חוה ברסלר
דבורה (מרקסון) זילברשטיין
&
מרדכי זילברשטיין
אסתר מלכה (זילברשטיין) ברלנד
&
יצחק מאיר (איציק) ברלנד
יפה ברלנד
רות ברלנד
יחיאל ברלנד
אברהם יהושע ברלנד
פייגא מינטצשה (זילברשטיין) גולדברג
&
משה יצחק גולדברג
הרב פנחס מרקסון
&
אסתר שפרה גלינסקי מרקסון
מאטיל לאה מרקסון
יחיאל מרקסון
ביילא רחל מרקסון
מלכה מרקסון
אליעזר מרקסון
חיה שרה שרקה מרקסון
יהודה אריה לייב מרקסון
מנחם לדר
מיכאל הי"ד לדר
חיה הי"ד לדר
אשר לדר
שלמה אליקים אזרחי
&
חיה שרה אזרחי
משה אזרחי
מרדכי דוב צבי אזרחי
אברהם יצחק אזרחי
48 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
מספר המבקרים באתר עד כה
(1/16/2023) כג טבת ה'תשפ"ג עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון