קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים

חינקא (ביילה) (שפירא) פוקס
&
משה אשר אנשיל פוקס
שמעון נחמן פוקס
&
מרים (שפירא) פוקס
פייגי פוקס
נתן פוקס
אדל פוקס
שמואל אייזיק פוקס
אלימלך פוקס
&
יוכבד אדל גרוסמן פוקס
נחמן פוקס
נתן פוקס
פיגא פוקס
אדל (פוקס) קרישבסקי
&
חיים קרישבסקי
פיגה קרישבסקי
נחמן קרישבסקי
נתן קרישבסקי
שרה קרישבסקי
יואל פוקס
&
פייגא דייטש פוקס
נחמן פוקס
שמעון פוקס
חנה בריינדל יוטל פוקס
בן פוקס
שלום פוקס
&
חנה פולק פוקס
פיגא פוקס
שרה פוקס
אדל פוקס
אסתר מלכה (פוקס) בריינס
&
נחמן בריינס
פייגא בריינס
באשע רחל פוקס בריינס
נתן פוקס
&
אשתו פוקס
טשארנא פערל (פוקס) אנשין
&
ישראל נחמן אנשין
נחמה מטילדה אנשין
שרה רחל פוקס
שמואל פוקס
ישראל פוקס
&
אסתר שטעסל פוקס
נחמן פוקס
אברהם פוקס
מאיר פוקס
נתן פוקס
בת פוקס
מאיר פוקס
יוסף פוקס
פייגי פוקס
43 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
מספר המבקרים באתר עד כה
(9/6/2022) י אלול ה'תשפ"ב עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון