קהילת צאצאי
הרב שמואל הומינר זצ"ל
מבוני השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים

הרב מנחם זונדיל שפירא
&
חיה רייזל שושנה גלזר שפירא
שלמה יצחק הי"ד שפירא
&
רבקה וקסלשטיין שפירא
אריה מרדכי שפירא
&
רחל לאה ברגר שפירא
שלמה יצחק שפירא
אברהם שפירא
אליעזר שפירא
מנחם זונדל שפירא
עדינה אדל שפירא
דבורה חנה ליבא שפירא
פרידא שפירא
דוד שפירא
&
חיה וייס שפירא
שלמה שפירא
תהילה שפירא
משה שפירא
תמר שפירא
בן שפירא
דבורה חנה שפירא
שרה שפירא
צפורה אסתר שפירא
אסתר (שפירא) קרשינסקי
&
אברהם חיים קרשינסקי
אלישבע קרשינסקי
שלמה יצחק קרשינסקי
משה קרשינסקי
יואל יהודה קרשינסקי
חיה קרשינסקי
נחמה קרשינסקי
שרה חיה (שפירא) סדן
&
שמואל סדן
מרים סדן
שלמה יצחק סדן
מנחם סדן
ישראל סדן
נעמה סדן
רחל סדן
פנחס אליהו שפירא
&
חנה לאה גולדברג שפירא
ברכה שפירא
אהרן שלמה יצחק שפירא
יהודה שפירא
יואל יהודה שפירא
&
מרים זילברשטיין שפירא
יהושע שפירא
נחמה (שפירא) אנשין
&
נתן אנשין
יעקב אנשין
יואל יהודה אנשין
&
מלכה ברנשטיין אנשין
יצחק אהרון אנשין
דינה אנשין
אברהם אנשין
נחמן אנשין
&
רעכיל יוכבד שורץ אנשין
טובה סימה אנשין
משה מרדכי אנשין
שרה חוה (אנשין) גולדברגר
&
יעקב נחמן גולדברגר
לאה יהודית גולדברגר
מרדכי אנשין
מרים (אנשין) ארנטל
&
ישעיהו אייזיק ארנטל
משה ארנטל
רפאל אנשין
&
גולדה ליברמנש אנשין
שמואל מאיר אנשין
&
מנוחה ליבא יארבלום אנשין
יחיאל דוד אנשין
&
חיה בילא אלטע הרשלר אנשין
לאה יהודית (אנשין) גליק
&
שמעון יצחק גליק
שמעון אנשין
&
שרה רבקה (פרנק) אנשין
שלמה יצחק אנשין
דינה אנשין
דוד שפירא
&
רחל רבסון שפירא
בנימין זאב שפירא
&
חיה גואלמן שפירא
שלמה זלמן שפירא
יהודה ליב שפירא
שרה חוה שפירא
שלמה יצחק שפירא
אהרן יהודה לייב שפירא
בריינה רבקה שפירא
יוסף אליעזר שפירא
הניא בת-שבע שפירא
חדוה שפירא
אברהם סנדר חיים שפירא
אליהו נתן שפירא
יוסף מרדכי שפירא
&
בלהה שושנה יונגריס שפירא
שרה חוה (שפירא) באום
&
יחיאל באום
משה אהרן באום
איידל עדינה שפירא
רבקה ברינה שפירא
טילה חנה שפירא
יואל יהודה שפירא
חיים צבי שפירא
שמואל שפירא
לאה יהודית שפירא
אליעזר שפירא
רות שפירא
פרדיל חדוה שפירא
שלמה יצחק שפירא
בתיה שפירא
משה אהרון שפירא
נחמה שפירא
טובה שפירא
רחל (שפירא) טורצ'ין
&
משה אשר טורצ'ין
פייגל (טורצ'ין) שטרן
&
דוד שטרן
לאה יהודית שטרן
חוה שטרן
אלעזר צדוק שטרן
חנה גולדה שטרן
בן שטרן
יהודה יואל טורצ'ין
אסתר חוה טורצ'ין
נפתלי טורצ'ין
שלמה יצחק יונה טורצ'ין
חיים אהרן טורצ'ין
לאה יהודית טורצ'ין
רבקה טורצ'ין
שמואל שפירא
&
יפה שנדל שקלר שפירא
מרדכי שפירא
שרה חוה שפירא
רחל שפירא
רבקה ברנה שפירא
הניה שפירא
נחמה שפירא
בתיה שפירא
יואל יהודה שפירא
דוד שפירא
שלמה יצחק שפירא
שרה חוה (שפירא) חשין
&
אליהו חשין
בריינה רבקה (חשין) פרידמן
&
דב בריש פרידמן
לאה יהודית פרידמן
יצחק אייזיק חשין
יואל יהודה חשין
הניה מרים חשין
דוד חשין
לאה יהודית חשין
חיים אהרן זאב חשין
משה חשין
פרומה אסתר חשין
ברכה חשין
רחל חשין
פנינה חשין
חיים יעקב שפירא
&
שושנה לבל שפירא
שמואל מאיר שפירא
שלמה יצחק שפירא
ישעיהו שפירא
יוסף אליעזר שפירא
פייגי שפירא
לאה יהודית שפירא
אלישבע שפירא
חוה שרה שפירא
רבקה שפירא
37 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
מספר המבקרים באתר עד כה
(9/6/2022) י אלול ה'תשפ"ב עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון